Injustering av värme

Våra kunder har de energieffektivaste fastigheterna.

90% skruvar upp fastighetens värmekurva när det ser ut så här i fastigheten (SE BILD). Det är stora temperaturskillnader i husets alla lägenheter vilket medför klagomål och felanmälningar, oljud från element och rör och ofta onödigt höga kostnader för uppvärmning eftersom de flesta då skruvar upp fastighetens värmekurva. VARNING! Det hjälper inte utan blir bara dyrare.

Värmebalansera i stället!

Värmebalans handlar om tryck, flöde och temperatur. Många fastighetsskötare ser sig som specialister på detta, men vi har träffat få som verkligen förstår det komplexa samspelet av
vattenburna värmesystem i fastigheten, och det kan bli riktigt dyrt i slutändan för den som står för energiräkningen.

Vattnet i systemet transporterar energin till radiatorerna (elementen). Och eftersom vatten alltid tar den lättaste vägen, får radiatorerna längst bort i systemet alltid mindre energi
och lägre temperatur. Därför får du lätt ett radiatorsystem i obalans där vissa lägenheter är för kalla eller för varma. Och det betyder både klagomål och 10-20% onödigt hög energiförbrukning och kostnader. Lösningen är en korrekt injustering från Indoor. Vi har över 30 års erfarenhet och har justerat mer än 60 000 lägenheter.

Det här ingår i vår injustering av vattenburna värmesystem:

  • Serviceavtal

  • Analys och felsökning

  • Injustering av radiatorsystem

  • Injustering av köldbärarsystem till värmepumpar eller centralkyla

SKAFFA DIG INGA BEKYMMER

Det här är extremt viktigt, eftersom värmen och energi är en av de största utgifterna för för varje fastighetsägare. Oavsett om du sitter på en stor bergvärmecentral eller ett enkelt pannrum. Så kan vi hjälpa till. Kom ihåg att höra av dig tidigt så fort du anar problem. För en bra välhållen värmeanläggning är alltid tyst, snål och bekymmersfri

Vattnet i systemet transporterar energin till radiatorerna (elementen). Och eftersom vatten alltid tar den lättaste vägen, får radiatorerna längst bort i systemet alltid mindre energi
och lägre temperatur. Därför får du lätt ett radiatorsystem i obalans där vissa lägenheter är för kalla eller för varma. Och det betyder både klagomål och 10-20% onödigt hög energiförbrukning och kostnader. Lösningen är en korrekt injustering från Indoor. Vi har över 30 års erfarenhet och har justerat mer än 60 000 lägenheter.

SPARA VÄRME OCH ENERGI

med att bara byta termostater.

Fungerande och kvalitativa termostater är en förutsättning för att säkerställa önskad rumstemperatur oberoende av faktorer som t.ex. sol, vind, aktiviteter inne i fastigheten etc.

 

Beroende på fastighetens och radiatorsystemets förutsättningar är det ofta nödvändigt att balansera och energieffektivisera radiatorsystemet ytterligare genom en statisk eller dynamisk injustering.

 

DIVELLO TOTAL TERMOSTAT är universell, radiatoroberoende och utvecklad utifrån fastighetsägarens intressen. Direktanslutning på Danfoss, MMA och IMI/TA termostatventiler (adapters är inte nödvändigt).


Internal Blocking: Intern temperaturbegränsning - försvårar inte bara utan omöjliggör manipulation av min- och maxtemperaturen.


Anti-theft*: Stöldsäker – kan låsas med insexnyckel (2 mm) vilket
försvårar demontering.


DIVELLO LIQUID H-TECH™: Vätskefyllt sensorelement med hög
stängkraft – säkerställer stabil och exakt temperaturreglering samt
problemfri användning.

Vårt erbjudande är totalt, rikstäckande och grönt. Vi är verksamma inom samtliga områden kring inomhusklimat. Vår metod utgår från en helhetssyn, där kyla, värme, ventilation och styr-och reglerteknik samverkar.