CS Energikontroll AB - Er samarbetspartner inom

fastighetsenergi och entreprenad i Västerås

CS Energikontroll AB är ett företag som är etablerad i fastighetsenergibranschen sen i början av 1990-talet. CS Energikontroll är en fabrikatsoberoende entreprenör. Vi arbetar inte bara med att ta fram en bra lösning utan vårt mål är att ta fram den absolut bästa lösningen i varje unikt fall. Vi har möjlighet att välja bland alla världsledande tillverkare och kan därför genom analyser ta fram den bästa lösningen för varje kunds behov. CS Energikontroll verkar inom flera energi-, produkt- och arbetsområden.

Våra tjänster

Vatten & Energioptimering

Vår teknik bygger på ett helhetstänk. Spara vatten och energi men produkterna måste vara funktionella utifrån användarens önskemål och materialet måste få sitta kvar i många år.
Kompensationstekniken som våra produkter har gör att de kan monteras på både nya och gamla blandare.

IMD EL

Gemensam el (IMD-el) innebär att man säger upp alla enskilda elabonnemang och ersätter detta med det befintliga fastighetsabonnemanget för föreningen samt installerar ett undermätningssystem. Detta är ett relativt enkelt ingrepp och  solceller gynnas av gemensam el då lägenheter kan nyttja den solcellsproducerade energin utan att behöva sälja och köpa tillbaka på nätet.

OVK - Obligatorisk Ventilationskontroll

Ett väl fungerande ventilationssystem tar in ren och frisk luft och transporterar bort gammal och dålig luft. Det krav man måste ställa på ventilationen är att den ska fungera väl, den ska ge oss frisk luft till rätt temperatur och utan drag eller störande ljud. Den ska heller inte använda mer energi än nödvändigt. Den ska istället hushålla med energi – och spara pengar.

Injustering värme

Värmebalans handlar om tryck, flöde och temperatur. Många
fastighetsskötare ser sig som specialister på detta, men vi har träffat få som verkligen förstår det komplexa samspelet av
vattenburna värmesystem i fastigheten, och det kan bli riktigt
dyrt i slutändan för den som står för energiräkningen.

CS Energikontroll AB - kvalificerad besiktning av fastighetsbestånd

    Låt oss göra en oberoende, kvalificerad besiktning av ert fastighetsbestånd. Vi redogör sedan objektivt med kalkylunderlag som grund. Med hänsyn till helhetsperspektivet föreslår vi vad ni bör göra för att optimera energibesparingar och spara pengar.