Individuell Mätning & Debitering

Slipp fasta kostnader med IMD mätning 

Varsitt elabonnemang eller gemensam el?

Vill ni sänka elkostnaderna i er bostadsrättsförening? Med inviduell mätning och debitering av el ser vi till att ni börjar spara pengar från dag ett. Med IMD el är frågan inte om ni sparar, utan hur mycket. Normalt ligger besparingen på mellan 2000-3000 kr/lgh/år beroende på var i landet man bor.

 

 Vad är IMD? Jo, IMD är en förkortning på Inviduell mätning och debitering. Detta innebär att man i ett flerbostadshus mäter uppvärmning och tappvarmvatten för varje enskild lägenhet. Med gemensam el spar både ni som bostadsförening och boende pengar! På CS energikontroll är vi experter inom inviduell mätning och debitering. Få hjälp ni med! Tillsammans minskar vi era elkostnader.

Minska elkostnaderna

Spara pengar

Få hjälp av experter

Vi har hjälpt föreningar runt om hela Sverige med IMD

Få hjälp ni med!

 

En stor del av den elräkningen alla betalar består av fasta avgifter, både till elnätsägaren och elleverantören. Detta är kostnader som är helt onödiga. Genom att gå över till Gemensam el med IMD så sägs alla privata abonnemang upp och ersätts av det befintliga fastighetsabonnemanget. Varje lägenhet får en ny mätare som läses av automatiskt. Lägenheterna mäts individuellt och man får sin elräkning på månadsavin från förvaltaren. Då betalar man endast för sin faktiska förbrukning och slipper de fasta kostnaderna.

 

Är er förening intresserade av att byta till gemensam el? På CS Energikontroll ser vi till att hjälpa er under hela projektet, från att säga upp samtliga privata elabonnemang tills att elmätarna är installerade och klara! Att byta från enskilt elabonnemang till gemensam el har aldrig varit lättare. 

Kontakta oss idag!

Våra experter hjälper er förening att byta till IMD

  • Uppsägning av samtliga privata elabonnemang

  • Alla elavtal upphör automatiskt

  • Ombyggnad av befintliga fastighetsabonnemang

  • Installation av nya elmätare

  • Efterföljande totaltjänst

Minska vattenförbrukningen med individuell mätning 

Med individuell mätning sjunker vattenförbrukningen i snitt 15-30%


Med kollektivt vatten så baseras kostnaden på storleken på lägenheten inte på antal boende eller förbrukning. Förbrukningen för två lägenheter i samma storlek skiljer sig ofta avsevärt. 10% av hushållen står för 25-30% av vattenförbrukningen. Slutsatsen blir att högförbrukarna får bidrag på tusentals kronor varje år från de övriga boende. Med inviduell mätning av vattnet i flerfamiljshus blir det en rättvis debitering utefter den faktiska förbrukningen. Det leder även till en sänkt månadsavgift. 

"Omätta lägenheter förbrukar 20 – 30 % mer än de som mäts individuellt”. 
Fortum/Svenska Bostäder 4000 lgh.

Med individuell mätning på vatten:

  • Rättvis debitering baserad på faktisk förbrukning

  • Alla har möjlighet att spara

  • Sänkt månadsavgift

  • Lägre totalförbrukning och miljöbelastning 15-30%

  • Fastighetens totala energikostnad sjunker genom minskad varmvattenförbrukning

Individuell mätning och debitering av värmen

Temperaturen i olika lägenheter kan variera väldigt mycket. Ett icke korrekt injusterat värmesystem ökar årskostnaden för värme med 10-20%. Detta motsvarar 100.000-200.000:-/år för en fastighet på 100 lägenheter. Genom att installera tempgivare i varje lägenhet monitoreras komfortnivån. Stora temperaturskillnader mellan lägenheter betyder att fastighetens värmesystem inte är korrekt injusterat. Om så är fallet ökar kostnaden för uppvärmningen dramatiskt.

 

Med ett installerat mätsystem får du som fastighetsägare full kontroll

 

Med ett installerat mätsystem för temperaturer får du som fastighetsägare konstant monitorering av temperaturnivån i dina lägenheter, men också en tidig indikering på vilka värmeventiler som kan ha behov av en injustering. Det ger dig konstant kontroll över både komforten och värmekostnaderna. Med en korrekt injustering kan medeltemperaturen för fastigheten sänkas. För varje grads sänkning blir besparingen i snitt 5%. Beroende på graden av injusteringsbehov ligger den totala besparingen på mellan 10% – 30%. I de fastigheter vi injusterat har den genomsnittliga besparingen varit 17%.

IMD av Värme